deAsra Foundation

नवउद्योजकांचा आधारस्तंभ – देआसरा

जीवनात यश त्यानांच मिळते जे चिकाटीने कार्यरत असतात. आपल्यात असलेले कौशल्य जाणून सातत्याने जो वाटचाल करतो त्यालाच यशमिळते. दत्तात्रय व स्नेहल बागडे हे याचे एक उत्तम उदाहरण. या जोडलंप्याला जेव्हा …

Annapurna Pariwar Celebrates Baldin

Annapurna Pariwar recently celebrated Children’s day with slum children in Pune. A children’s day is celebrated in December every year to showcase the talents of these young children and to …